Varför Förskoleappen?
Vi bad ett antal förskolor lista vad vad som skulle göra deras vardag enklare. Det visade sig att kommunikation, dokumentation och uppföljning var gemensamma faktorer som tog mycket tid och resurser. Därför var det naturligt för oss att prioritera just dessa utmaningar i vår Förskoleapp. Vår förstudie visade hur förskolan idag använder sig av en rad olika redskap för att beskriva, granska och följa upp det som sker i verksamheten. Nu kan förskolechefer, förskollärare och övrig personal i förskolan äntligen, oftast med bara ett knapptryck, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans verksamhet. Självklart finns Förskoleappen för både Android och Iphone!

Det ska vara enkelt
Med Förskoleappen kan pedagogerna enkelt dela dokumentation som bilder, video och förklarande texter med föräldrarna. Föräldrarna kan inte bara följa sitt barns vardag utan även interagera med pedagogerna på ett enkelt sätt. Via en dator, läsplatta eller smartphone kan de se vad som hände på utflykten! Som förskolechef kan man enkelt kvalitetssäkra att verksamheten uppfyller förskolans mål.

Engagemang 
Förskoleappen skapar förutsättnigar för en tätatre dialog och ger engagerade pedagoger och föräldrar som får en nära kontakt. Många förskolor har, efter införandet av Förskoleappen, sett en ökad föräldradelaktigheten och positiv respons.

Vad ingår?
Förskoleappen är byggd så att förskolan snabbt och enkelt själv ska kunna komma igång. Nedan kan ni se några av de funktioner och egenskaper som följer med. Kontakta oss för full information och genomgång.

  • Ett förskolekonto med förskolans logotyp
  • Konton till alla pedagoger vid uppstart
  • Admin konton till vald/valda personer
  • Uppsättning av respektive avdelning
  • Kostnadsfri användning för alla föräldrar
  • Kom-igång-guide för pedaoger och föräldrar
  • Svensk support
  • Full kontroll på din förskola